MUDr. Jan Šimánek 15. 11. 2018

akupunktura

Fakulta: 3. LF UK 

Pracoviště: Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV a 3. LF UK